Financiën van de gemeente Deventer

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2018 met de plannen van het gemeentebestuur voor de komende jaren. In deze laatste begroting van deze coalitieperiode ligt de focus op een vitale Deventer samenleving waarin iedereen mee kan doen, met oog voor de toekomst.

De jaren van deze coalitieperiode was Nederland volop in ontwikkeling. In 2015, het eerste jaar, werd de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg en ondersteuning op het gebied van de Wmo, jeugd en werk. De kosten waren vooraf hoogst onzeker. Met volle inzet hebben we deze taken georganiseerd, met iedere jaar een sluitende begroting. Nu werken we nu toe naar de daadwerkelijke transformatie, met meer aandacht voor preventie. Het uitgangspunt blijft onveranderd: Deventer is een gemeente waar iedereen mee kan doen.

Er is een andere manier van samenwerken met de samenleving ontstaan in deze coalitieperiode. Met meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving, waar de gemeente een bescheiden rol pakte. Ook de intergemeentelijke samenwerkingen zijn veranderd. Er zijn hechtere banden ontstaan, bijvoorbeeld met Apeldoorn en Zwolle, maar ook binnen de CleanTech Regio, de Stedendriehoek en de arbeidsmarktregio vonden we nieuwe vormen van samenwerking. Dit biedt ons de kans om majeure opgaven samen aan te pakken, en zo meer te bereiken.

In de begroting die wij u vandaag aanbieden, zijn duurzaamheid, economie en de openbare ruimte belangrijke uitgangspunten. De keuzes die we maken in deze begroting zijn specifiek als het gaat om de uitvoering van beleid of het uitvoeren van moties van de gemeenteraad. Tegelijkertijd staan er in deze begroting ook keuzes die minder specifiek zijn, omdat dit college voldoende ruimte wil bieden aan de volgende gemeenteraad.

Tot slot mag onze financiële positie niet onvermeld blijven. We hebben een meerjarenbegroting die structureel sluitend is. Geheel volgens de afspraak die we vier jaar geleden maakten, zijn de financiën op orde en ligt er een solide financiële basis. Er is ruimte voor nieuw beleid en nieuwe investeringen. We bieden u daarom deze begroting aan met gepaste trots, en veel vertrouwen in de toekomst van Deventer.